http://lannacorner.net/

ศูนย์ธรรมชาติบำบัด บัลวี (View:168)

แรกที่เราจบการศึกษาแพทยศาสตร์ เราตระหนักในเบื้องลึกในอันที่จะแสวงหาวิธีรักษาผู้ป่วยวิธีใหม่ๆ ที่สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเน้นการใช้ยารักษาเพียงอย่างเดียว นั่นคือ “การรักษาแนวธรรมชาติบำบัด” ซึ่งจะช่วยลดข้อเสียบางประการของการใช้ยา เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูง และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยา

เราได้ทดลองหลายวิธีที่เป็นทางเลือกใหม่ เช่น การอดเพื่อสุขภาพ การออกกำลัง หรือการฝึกสมาธิและค้นพบว่าทางเลือกใหม่เหล่านี้ สามารถช่วยให้อาการป่วยทุเลาลงได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวีขึ้น เพื่อที่จะเสนอแนวทางธรรมชาติบำบัดให้เป็นการแพทย์ทางเลือกที่สอดคล้องกับยุดสมัยของการแพทย์แบบองค์รวม

การบริการของบัลวี
ภายในศูนย์ธรรมชาติบำบัด บัลวี จะแบ่งส่วนบริการเป็น 6 ส่วน คือ คลินิกธรรมชาติบำบัด ศูนย์สุขภาพ ครัวสุขภาพ ร้านสินค้ากายกับใจ และโปรแกรมทัวร์ ที่เปิดให้บริการหลายรูปแบบกับบุคคลทั่วไปและสมาชิก รวมทั้งมีกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ อีกด้วย

คลิกนิกคลองประปา
เป็นคลินิกธรรมชาติบำบัด มีบริการให้คำปรึกษาด้านอาหารการกิน, การฝังเข็ม, วิตามินบำบัด, การควบคุมอาหาร, การทำสวนลำไส้ วารบำบัด, โปรแกรมสั่งจิตใต้สำนึก ออกซิเจนบำบัด คีเลชั่น ฯลฯ โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล พญ. ลลิตา ธีระสิริ นพ.สมเกียรติ อัครศรีประไพ

ศูนย์สุขภาพ
เป็นศูนย์สุขภาพที่ให้บริการ อุปกรณ์การออกกำลังกายสำหรับการออกกำลังกายแบบแอโรบิก และการสร้างกล้ามเนื้อทั่วไปแล้ว ทางศูนย์ยังมีกิจกรรมแบบตะวันตกและตะวันออกที่มีผลดีกับสภาพร่างกายและจิตใจ เปิดบริการสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย อาทิ ไฮโดรแอโรบิก, โยคะ, ชี่กง, ดนตรีเพื่อสุขภาพ, โปรแกรมสั่งจิตใต้สำนึก เป็นต้น

โปรแกรมทัวร์สุขภาพ
ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี ได้จัดโปรแกรมทัวร์สุขภายทั้งในและต่างประเทศ โดยเน้นกิจกรรมปฏิบัติผ่อนคลาย ตลอดจนสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้สุขภาพ

ครัวสุขภาพ
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวีได้จัดบริการอาหารปลอดสารพิษ ละอาด ถูกหลักอนามัย เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น. หยุดทุกวันพุธ (ปิดรับรายการสั่งอาหาร 16.00)

ร้านสินค้าสุขภาพกายกับใจ
ร้านสุขภาพกายกับใจ เป็นร้านสุขภาพของศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี มีสินค้าให้บริการมากมาย อาทิ อาหารปลอดสารพิษ ผัก ผลไม้ เครื่องปรุงรส พร้อมทั้งหนังสือสุขภาพต่างๆ

กิจกรรมพิเศษ
เป็นกิจกรรมเชิงปฏิบัติการที่ให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพปและบำบัดโรคด้วยตนเอง