http://lannacorner.net/

ลูกช้าง มช.รับน้องรถไฟ 22-23 พ.ค.นี้ ฉึกฉักคึกคักจากหัวลำโพง สู่สถานีเชียงใหม่ (View:175)

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะต่างๆ เตรียมความพร้อมจัดประเพณีรับน้องรถไฟ 2556  “รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่กิจกรรมแรกต้อนรับเปิดเทอมของร่มแดนช้าง มช. นำลูกช้างเชือกใหม่กว่า 800 คน เดินทางจากสถานีหัวลำโพง กรุงเทพ มุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2556 นี้

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีรับน้องรถไฟว่าเป็นกิจกรรมแรกเพื่อต้อนรับลูกช้างเชือกใหม่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยจะออกเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง มายังสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยรถไฟโบกี้พิเศษ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และนักศึกษาเก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้มาร่วมแสดงความยินดีต่อการได้เริ่มต้นการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือที่มักจะเรียกกันในชื่อของ “ลูกช้าง” เพราะช้างเป็นสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย โดยรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2556

สำหรับรายละเอียดของรับน้องรถไฟ 2556 นายศุภกร วงศ์สุข (นิค) นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงงานรับน้องรถไฟ ประจำปี 2556 จากสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า รับน้องรถไฟ 2556 มีคอนเส็ปในการจัดกิจกรรมว่า “รับน้องรถไฟก้าวไกลสู่อาเซียน” โดยจะมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้กว่า 800 คน ซึ่งจะมีการเหมารถไฟขบวนพิเศษจำนวน 13 โบกี้ แบ่งแต่ละโบกี้เป็นประเทศต่างๆ 10 ประเทศสมาชิกและอาเซียน+3 ให้นักศึกษาน้องใหม่ได้ร่วมกิจกรรม

ประเพณีรับน้องรถไฟ 2556 จะเริ่มขึ้นในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ โดย เวลา 11.00 น. เริ่มลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ หลังจากนั้น จะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และทำความรู้จักกับพี่ๆ เวลา 13.30 น. จะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมรับน้องรถไฟ โดยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดและให้โอวาท พร้อมกันนี้ยังมีนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรุงเทพฯ และผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับนักศึกษาด้วย ต่อด้วย การแสดงชมรมพื้นบ้านล้านนา บูมมหาวิทยาลัย โดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 15.15 น. รถไฟโบกี้พิเศษของเหล่าลูกช้าง จะเริ่มออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อเดินทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆ นักศึกษา มช.รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว มาร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับลูกช้างน้องใหม่ ซึ่งแต่ละสถานี พี่ๆ นักศึกษาเก่าจะนำอาหาร ขนม และน้ำดื่มมามอบให้แก่น้องใหม่ ซึ่งในปีนี้จะแวะที่ชานชาลา สถานีรถไฟลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และลำปาง นับเป็นบรรยากาศความทรงจำของประเพณีรับน้องรถไฟที่ส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่น

ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพ ทอดยาวสู่จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษารุ่นพี่จะแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอนร้องเพลง และบูมมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้อง ทั้งส่วนกลางและคณะต่างๆ สร้างความอบอุ่น สนุกสนาน ความสามัคคีระหว่างน้องพี่ชาว มช. ซึ่งไม่เพียงแต่สโมสรนักศึกษาฯ เท่านั้นที่จะร่วมเดินทางในครั้งนี้ ยังมีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเดินทางด้วย

ขบวนรับน้องรถไฟของเหล่าลูกช้าง มช. จะมาถึงยังชานชาลาของสถานีรถไฟเชียงใหม่ ในเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. ซึ่งจะมีนักศึกษารุ่นพี่จากคณะต่างๆ และคณาจารย์มาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น  เวลา 09.40 น. น้องใหม่เดินทางสู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม ซึ่งจะมีคณาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่มาคล้องพวงมาลัยดอกมะลิแก่นักศึกษาใหม่ ชมการแสดงฟ้อนต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มช. เวลา 09.59 น. จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบโครงงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ และการแสดงของผู้นำเชียร์กลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว Staffคณะต่างๆ นำนักศึกษาใหม่เดินทางไปส่งยังหอพักนักศึกษาต่อไป

ด้าน นายศรายุทธ สุทธจิตต์ (บิลลี่) นายกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากประเพณีรับน้องรถไฟแล้ว ทางสโมสรนักศึกษาฯ ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเพื่อต้อนรับน้องใหม่อีกหลายกิจกรรม ได้แก่ รับน้องรวมจิตอาสา วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 รับน้อง Freshy Cheer Show Night  วันที่ 1 มิถุนายน 2556 พิธีไหว้ครู วันที่ 13 มิถุนายน 2556 ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ (รับน้องขึ้นดอย) วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 และการประกวดดาว-เดือน และเปิดโลกกิจกรรม ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556  ซึ่งจะจัดขึ้นตลอดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556